Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Team

Door wie?  –  Team AutismeKring Amsterdam

Voor nu houden de bezoekers het zelf draaiende en sommige vervullen ook de rol van gastheer/-vrouw (en sleutelbeheerder in geval van een vaste locatie).

Jeroen onderhoud de website en ontvangt de mail.
David is telefonisch te bereiken.
Zie Contact.


Doelstellingen:

Voor nu bestaat het Team AutismeKring dus uit bovenstaande 2 personen.
Het team over de doelstellingen die vanaf het begin eigenlijk al (ongeschreven) bestaan en hoewel deze wel altijd gecommuniceerd zijn met organisaties waarmee we te maken hebben, hebben we ze eigenlijk nooit eerder opgeschreven voor zover ik weet. 

​Hieronder e.e.a. op een rijtje..:


[juni 2016]

Het Team AutismeKring bestaat het liefst uit twee Gastvrouwen/-heren die proberen te waken over de doelstellingen welke hieronder worden verwoord. Daarbij is liefst nog één (of meerdere) vrijwilliger gewenst die bijvoorbeeld als reserve kan inspringen en/of bijvoorbeeld de website bijhoudt. 

Een AutismeKring-avond is in eerste instantie voor bezoekers met een diagnose binnen het Autisme Spectrum of een vermoeden daarvan, eventueel samen met een vriend, familie of begeleider. (Dit is dus anders dan de meeste z.g.n. “AutismeCafé’s” die meestal voor ouders en partners zijn. Wij heten daarom anders: “AutismeKring”. “AutismeHuiskamer” zou ook een goeie wezen.)

Het team hoopt er juist ook te zijn voor hen die zich sociaal wat minder kunnen redden, voor hen die wat minder mondig, wat stiller, wat minder spraakzaam zijn.
(Overigens is dat ook helemaal oké hoor: Je mag ook gewoon stil zijn.)   😉

Een Gastvrouw/-heer is een vrijwilliger die eventueel ook gewoon bezoeker is en tot de doelgroep behoord. Hij/zij heeft uiteraard een hart voor de doelgroep, met liefst wat meer aandacht voor diegene die zich binnen de groep wat minder kunnen redden, o.a. door hen die extra aandacht te schenken en hen tot hun recht te laten komen, door hen bijvoorbeeld eventueel ook de ruimte te geven om hun verhaal te kunnen vertellen.

We hopen dat op zo’n avond ook de meer kwetsbare bezoekers niet (nog meer) een deuk krijgen door te ondervinden dat het in de AutismeKring niet anders gaat dan in de rest van de wereld, maar dat zij veeleer de locatie als een welkome en plezierige plek zullen ervaren. 
We proberen dit te doen door een sfeer te scheppen/behouden van naar elkaar kunnen en willen luisteren, een sfeer van je thuis en op je gemak kunnen voelen.

Geef niet op als ons dat op jouw eerste avond niet is gelukt. Zoals gezegd: De vrijwilliger, de Gastvrouw en/of -heer is zelf mogelijk ook iemand met een diagnose binnen het Autisme Spectrum.

We doen dit samen: Het is: “voor Autisten, door Autisten” (even kort door de bocht).
Aan jullie, die al (een beetje) tot de vaste bezoekers, de vaste kern behoren, zouden we willen vragen het team ook te ondersteunen door ook open te staan voor (nieuwe) bezoekers, voor hen die zich sociaal wat minder kunnen redden.

Team AutismeKring Amsterdam

(terug) naar Ontvangst (Gastvrouw/-heer gevraagd)

%d bloggers liken dit: